Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma
(067)433-46-33
Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma
Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу

Цей Договір – є публічним договором купівлі-продажу, що укладається ТОВ "Поділляагрозахист" (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною/юридичною особою (надалі – «Покупець») на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

 

1. Терміни та визначення

1.1. «Товар» - засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал, органічні та мінеральні добрива, схеми захисту рослин тощо, які пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом
1.2. «Покупець» - будь-яка дієздатна особа (фізична/юридична), що в порядку передбаченому даним Договором за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення
1.3. «Інтернет – магазин» - сайт Продавця tovpaz.com створений для укладення договорів роздрібної та гуртової купівлі–продажу, який виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром. Ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем Товаром проводиться ілюстраціями та/або описом за допомогою мережі Інтернет

 

2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар. Текст даного договору розміщений за адресою: tovpaz.com
2.2. Датою укладення Договору купівлі-продажу (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт оплати Покупцем замовлення (надходження на рахунок Продавця коштів за Товар)

 

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно вибирає необхідний йому Товар та оформляє замовлення в Інтернет–магазині у такий спосіб:
3.1.1. Використовуючи форму «кошика» Інтернет–магазину
3.1.2. Зробивши замовлення по електронній пошті
3.1.3. Зробивши замовлення використовуючи форму зворотного зв'язку
3.1.4. За номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет–магазину

3.2. Строк формування замовлення до 3 робочих днів з моменту подання заявки
В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.
3.3. Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами Продавця по електронній пошті та/або СМС на вказаний Покупцем контактний телефон

 

4. Порядок оплати замовлення

4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:
4.1.1. За допомогою банківського переказу коштів на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т. ч. за допомогою Інтернет - банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом 3 (трьох днів) з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати)
4.1.2. Післяплатою при отриманні замовлення в представництві обраної Покупцем служби доставки
4.1.3. Безпосередньо в офісі Інтернет-магазину

 

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення

5.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або «Транспортної компанії» за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством. Строк доставки не може перевищувати 7 днів.
5.2. Вартість доставки в Інтернет–магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.
5.3. Доставка Товару по місту Вінниця здійснюється Продавцем до під’їзду будинку або до воріт будинку Покупця.
5.4. Товар передається Покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.
5.5. Якщо Покупцем було обрано спосіб доставки «Транспортна компанія» та Покупець не з’явився для отримання Товару в зазначене ним представництво без поважних причин (підстави поважності яких не може бути підтверджена документально), 15% здійсненої передплати Покупцеві не повертається.

 

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець зобов’язаний:

 • належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором
 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження 100% оплати від Покупця
 • передати Покупцю Товар згідно з вибраним ним зразком в Інтернет–магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору
 • перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі

6.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору
 • в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині
 • пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай
 • здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України

6.3. Покупець зобов’язаний:

 • перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, способами та порядком її оплати, вартістю та способами доставки Товару
 • своєчасно та у повному обсязі провести оплату на умовах цього Договору
 • при отриманні товару у перевізника, впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки
 • у випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в Акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника (Транспортної компанії)
 • в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений Товар

6.4. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет–магазині
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору
 • відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар
 • у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця - або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або відшкодування витрат на усунення недоліків Товару
 • розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України


7. Порядок прийому та заміни товару неналежної або належної якості

7.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний безпосередньо пересвідчитися у зовнішній цілісності Товару (відсутності механічних пошкоджень), вазі та повноті його комплектності
7.2. У випадку наявності недоліків (механічних ушкоджень), Покупець зобов’язаний зафіксувати їх у складеному Акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника (Транспортної компанії) та/або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) календарного дня Покупець зобов’язаний повідомити представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, або його повернення
7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності
7.4. При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, такі роботи повинні бути виконані протягом 21 (двадцяти одного) дня з дати пред’явлення Товару. Датою пред’явлення Товару вважається дата його надходження до Продавця
7.5. В такому разі доставка малогабаритних Товарів і Товарів вагою менше п'яти кілограмів Продавцю та їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього
7.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару, або фальсифікації товару, підтвердженої висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов цього Договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:
7.5.1. розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми
7.5.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця

7.6. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника (Транспортної компанії) здійснюється за рахунок Продавця
7.7. Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару належної якості має право обміняти його на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його з інших причин чи не може бути ним використаний за призначенням. У такому випадку послуги перевізника (транспортної компанії) оплачує Покупець самостійно
7.8. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром
7.9. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України
8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару
8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору
Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами
8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин
8.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону
8.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів
8.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України

 

9. Інші умови

9.1. Інтернет–магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті tovpaz.com
9.2. Інтернет–магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет
9.3. Інтернет–магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення
9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації
9.5. Дата оплата Покупцем оформленого в Інтернет–магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі–продажу (публічної оферти Інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі–продажу між Продавцем і Покупцем
9.6. Використання ресурсу Інтернет–магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним
9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет–магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.)
9.8. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на сайті tovpaz.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у базі даних Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною  поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину
Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер
9.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу)
9.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 року включно
10.2. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (реєстрації Замовлення в інтернет-магазині Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами
10.3. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, у письмовому вигляді
10.4. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України
10.5. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України

Залишити відгук

Filtered HTML

 • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
 • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.