Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma
(067)433-46-33
Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma
Зателефонуйте нам на стаціонарний номер контакт-центру Created using Figma

Політика Конфіденційності

Ця Політика Конфіденційності персональних даних (далі - Політика Конфіденційності, Політика) діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин tovpaz.com може отримати від Користувача під час використання сайту інтернет-магазину і продуктів Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Політиці Конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1. «Адміністрація сайту інтернет-магазину (далі - Адміністрація)» - уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені ФОП Татарінова Раїса Миколаївна, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними
1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або посередньо до визначеної фізичної/юридичної особи (суб'єкта персональних даних)
1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних
1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримує доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави
1.5. «Користувач сайту інтернет-магазину» (далі «Користувач») - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину
1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту
1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину tovpaz.com . Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

  1. Прізвище та ім'я Користувача
  2. Контактний телефон Користувача
  3. Адреса електронної пошти (e-mail)
  4. Адреса доставки Товару

3.3. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків:

  1. IP-адреса
  2. інформація з cookies
  3. інформація про браузери (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами)
  4. час доступу
  5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок
  6. реферер (адреса попередньої сторінки)

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, які вимагають аутентифікації та/чи авторизації
3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту tovpaz.com може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті tovpaz.com для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.
4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
4.1.3. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
4.1.8. Обробки і отримання платежів.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.
4.1.10. Надання Користувачеві, з його згоди, інформації про спеціальні пропозиції, акції, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням або без використання засобів автоматизації.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину tovpaz.com, включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах і в порядку, встановленим законодавством.
5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом інтернет-магазину
6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі її зміни

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики
6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2.Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають з відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової вимоги про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При недосягненні компромісу суперечка може бути передана на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством.
8.4. До цієї Політики Конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику Конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика Конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці Конфіденційності слід повідомляти поштою shop@tovpaz.com
9.4. Діюча політика конфіденційності розміщена на сторінці Положення про конфеденційні дані